Pôžičky bez dokladovanie príjmu

Na to aby ste dostali pôžičku je v mnohých prípadoch nutné zdokladovať svoj príjem, čo zaberá mnoho času a papierovania. Všeobecne pôžičku môžeme zadefinovať ako vypožičanie od veriteľa dlžníkovi za vopred dohodnutých podmienok. V prípade ak sa jedná len o financie a ich požičanie, ide o úver, ak ide o požičanie nielen peňazí ale napr. požičanie auta, sa jedná o pôžičku, čo je de facto jeden z hlavných rozdielov medzi pôžičkou a úverom. Druhým, nemenej dôležitým, rozdielom medzi úverom a pôžičkou je, že úver musí mať úroky. Úrok by sme mohli považovať za akýsi poplatok veriteľa za vypožičanie, ktorý vypláca dlžník. Okrem úroku sa pri pôžičkách dohaduje aj termín celkového splácania, ako aj forma mesačných splátok. Pôžička ako aj úver častokrát odradia svojím zdĺhavým vybavovaním a čakaním na schvaľovanie. Dnešná doba však v nadväznosti na svoj rýchly rytmus vyžaduje aj rýchle riešenia. Jedno z riešení napr. vzniknutých finančných problémov je práve rýchla pôžička bez dokladovania príjmu. Okrem potvrdenia o príjme od zamestnávateľa sa rovnako jedná napr. o daňové priznanie klienta podnikateľa, ktoré v prípade žiadania takejto pôžičky nie je potrebné a celý proces schválenia získania peňazí urýchli. Tento ponúkaný produkt najmä nebankových subjektov ako aj súkromných sprostredkovateľov je vhodný pre mamičky na materskej dovolenke, živnostníkov, nezamestnaných a študentov, či začínajúcich podnikateľov, ktorí z jasných dôvodov nemajú preukázateľný príjem.

pozicka bez dokladovania prijmu

Možnosť pôžičky bez dokladovanie príjmu ihneď je výhodná aj vďaka pohodlnému vybaveniu online. Ako už z názvu vyplýva, schválenie pôžičky prebieha veľmi rýchlo, čo znamená, že človek môže získať peniaze zo schválenej pôžičky už do 5 minút. V prípade nepriaznivých okolností si počká nanajvýš 24 hodín. Ak človeka čas až tak netlačí, je tu možnosť využiť tzv. rýchlu pôžičku bez dokladovania príjmu, čo je produkt, ktorého vlastnosti sú veľmi podobné pôžičke bez dokladovania príjmu ihneď až na to, že človek si na peniaze môže počkať aj niekoľko dní, čo ale nevylučuje, že peniaze na účte budú po schválení aj do pár minút. Pri vybavovaní pôžičky bez dokladovanie príjmu je zdĺhavejší proces schvaľovania, avšak trpezlivosť sa vypláca, pretože niekedy sú nebankové spoločnosti ochotné požičať aj do výšky 7000 eur. Pôžička bez dokladovania príjmu však zväčša neposkytuje úľavy v podobe odpustenia úroku ako je to v prípade pôžičiek splatných ihneď. Výška úrokovej sadzby pri type pôžičiek bez dokladovania prímu sa drží na úrovni 25%. Ako je vyššie uvedené pôžičky bez dokladovania príjmu sú v ponuke nebankoviek, ktoré v spoločnosti nemajú veľmi dobre renomé. Národná banka preto na svojej stránke uvádza tie, ktoré sú licencované a teda splnili podmienky úverovej inštitúcie. S podobnými pôžičkami ako sú pôžičky bez dokladovania príjmu sa stretávame s určitou obmenou aj v bankách tzv. pôžičky na občiansky preukaz. V tomto prípade sa však príjem preveruje, nemusíte ho síce zdokladovať v papierovej forme, pretože sa overuje telefonicky, ale musíte byť klientom banky a ďalšou nemenej podstatnou podmienkou je, že musíte byť zamestnancom v spoločnosti evidovanej v obchodnom registri Slovenskej republiky po dobu minimálne 3 mesiacov. Podmienky pre získanie pôžičky bez dokladovania príjmu sú oveľa jednoduchšie. Stačí byť plnoletý vyplniť žiadosť, poslať SMS, či zatelefonovať, mať platný doklad totožnosti. Toto však neznamená že tento typ pôžičiek bez dokladovania príjmu ihneď je vhodný pre každého, nakoľko má svoje finančné limity, zväčša sa jedná o malú sumu peňazí s krátkou dobou splatnosti. Výhodná ponuka pri prvej pôžičke bez dokladovania príjmu ihneď je odpustenie úroku a teda zaplatíte len toľko, koľko ste si požičali. Háčik je však vo veľmi nízkej sume pôžičky – nanajvýš do 150 eur. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu oproti pôžičkám ihneď majú aj priaznivejšiu dobu splatnosti – niekedy aj 84 mesiacov, čo už je porovnateľné s poskytovaním pôžičky v bankách, avšak nedostane pri nich možnosť odpustenia úroku.

Vyššia suma peňazí, dlhšia doba splatnosti a nižší úrok nám poskytuje produkt úver bez dokladovania príjmu. Podmienkou pre získanie úveru je avšak napr. ručenie majetkom. Pôžičky a úvery bez dokladovania príjmu síce nevyžadujú od žiadateľa, aby zdokladoval svoj príjem, ale poskytovateľ finančných prostriedkov si bonitu svojich klientov preveruje inak.

Napr. úver bez dokladovania príjmu tzv. kontokorentný úver je možné získať v banke na základe pohybov na účte v banke, v ktorej ste klientom. Pokiaľ Vám na účet chodí pravidelný príjem, banka Vám častokrát predschváli úverový limit. Úroky sa vzťahujú na sumu úveru a na obdobie kedy ste išli na účte do mínusu. Nevýhodou takéhoto typu úveru je jeden z najvyšších úrokov spomedzi úverov poskytovaných v banke vôbec. Hovoríme o úrokoch do 20%, pričom každá banka má svoje podmienky úročenia. Ďalším typom úveru bez dokladovania príjmu je spotrebiteľský úver, aj v tomto prípade je možne klientovi schváliť úver na základe obratov na účte. Jeho úročenie je častokrát aj o polovicu nižšie ako pri povolenom prečerpaní. Jedná sa o účelové aj bezúčelové úvery. Na rozdiel od pôžičiek bez dokladovania príjmu si ale sprostredkovatelia overujú bonitu klientov, čím sa tento typ úveru bez dokladovania príjmu stáva nedostupenejším ako v prípade poskytovania pôžičiek nebankovými subjektami.

úver bez dokladovania príjmuAko prebiehajú jednotlivé žiadosti o pôžičky bez dokladovania príjmu?

Najrýchlejšie a najbežnejšie sú online žiadosti. Sú veľmi výhodne z dôvodu vysokej anonymity žiadateľa, nakoľko ich veľmi pohodlne vybavíte z pohodlia domova. Sú poskytované takmer každým nebankovým subjektom. Na väčšine internetových stránok poskytovateľov sa táto žiadosť nachádza v hlavnom menu, kde máte možnosť požiadať o financie.

Ďalšou možnosťou ako požiadať o peniaze je v súčasnosti SMS pôžička. Na to aby ste o takúto pôžičku mohli požiadať, musíte byť vlastníkom telefónneho čísla a telefónu, z ktorého budete musieť zaslať SMS správu. Formát SMS je vopred určený a odosiela sa na číslo poskytovateľa. SMS pôžičky majú svoje ohraničené limity v oblasti požičiavania sumy. Hovoríme o pôžičkách nanajvýš do 100 eur. Pri takýto sumách je samozrejmosťou krátka doba splatnosti. Výhodou je jednoduchosť a nenáročnosť, anonymita žiadateľa a samozrejme rýchlosť. Pomocou telefónu je možne získať pôžičku aj telefonickým hovorom. Je to veľmi podobný proces ako pri SMS žiadosti. Jedná sa rovnako o krátkodobú pôžičku bez dokladovania príjmu s ohraničeným limitom získaných financií a krátkou dobou splatnosti.

Čo ak nie sme schopný pôžičku splácať?

Môžeme požiadať inštitúciu, od ktorej sme si požičali, o odklad alebo odpustenie splátky. Nie je však asi prekvapením, že táto možnosť nie je bezplatná. V každej spoločnosti je poplatok iný, čo je však rovnaké, je nutnosť požiadať o odklad najneskôr v deň splatnosti. Ak Vám Váš veriteľ splátku odpustí nejedná sa o absolútne odpustenie splátky. Ide len o akúsi možnosť nezaplatiť v daný mesiac, čím sa Vám Vaša doba splatnosti predĺži a v konečnom dôsledku zaplatíte na konci viac. Platí totiž akási rovnica – čím je doba splatnosti dlhšia, tým je cena za úrok vždy vyššia.

Ďalšou možnosťou je pôžička bez dokladovania príjmu na splatenie vzniknutých dlhov. Dokonca existujú nebankové spoločnosti, ktoré svoje pôžičky evidujú pod názvom pôžička na splatenie dlhov. Jedná sa o pôžičku, pri ktorej nemusíte zdokladovať svoj príjem a ďalšou výhodou je, že mnohé nebankové spoločnosti do registra dlžníkov nenahliadajú a tým sa stáva dostupná aj dlžníkovi evidovanému v registri. Nie je to však riešenie, ktoré by bolo tou najšťastnejšou voľbou. Za šťastnejšie riešenie by sme mohli považovať refinancovanie, zlúčenie úverov s novým splátkovým kalendárom. Ak nie ste schopný splácať pôžičku, môžete sa vzdať časti svojho majetku. Je to síce scenár, ktorý je asi poslednou možnosťou, ktorú si viete predstaviť, ale dôležitá je tu matematika. Spočítajte si koľko zaplatíte na dlhoch a o čo prídete, hlavne o koľko, ak prídete napr. o svoje auto a porovnajte si stratu. Pri problémoch so splácaním pomáhajú aj niektoré spoločnosti. V skratke, firma prevezme vaše dlhy a zostaví Vám nový splátkový kalendár. Za dlhy sa však platí, čo v tomto prípade znamená, že sa Vám pri splácaní navýši úrok, ale môžete sa dohodnúť na nižších mesačných splátkach. Väčším problémom je, že tieto firmy sú často neznáme a nemajú ani dobrú reputáciu. Asi bude lepšie sa takejto možnosti vyhnúť.

rychla pozicka bez dokladovania prijmu

Najdôležitejšie pri pôžičkách a úveroch bez dokladovania príjmu je obozretnosť a to nie len pri výbere veriteľa, ale aj pri posúdení vlastnej schopnosti splácať dlžnú sumu. Nemožno opomenúť nutnosť rozumieť princípom a podmienkam zmluvy danej pôžičky či úveru bez dokladovania príjmu, pre ktorú sa človek rozhodne, opatrnosť sa tu vypláca dvakrát, pretože sa jedná vždy o finančný záväzok a preto si treba vždy pred pôžičkou naštudovať podmienky veriteľa. Pôžička bez dokladovania príjmu je veľkým lákadlom a častokrát jedinou možnosťou pre ľudí s nízkou bonitou, napr. dlhodobo nezamestnaných. Situácia, v ktorej sa nezamestnaní ocitli je často veľmi zložitá, stresujúca a ľudia sú v takomto časovom strese veľmi náchylní naletieť podvodníkom. Nezamestnaný potrebuje peniaze rýchlo a ľahko a teda práve v takejto situácii sa stáva menej obozretný, ale je tu jeden ukazovateľ, ktorý by mu mal pri výbere pomôcť a to je, že seriózny veriteľ si nepýta poplatok vopred. Ak si teda od Vás niekto pýta poplatok určite sa rozhodnite pre inú spoločnosť. Takže, aby sme si to zhrnuli: predtým, ako si požičiame, si musíme spočítať či budeme môcť dlžnú sumu splácať, vyhľadať si veriteľa, overiť si jeho serióznosť, zistiť či má licenciu a hlavne mali by sme si byť istý či pôžičku vôbec potrebujeme a akým spôsobom ju chceme využiť, aby sme sa nedostali do začarovaného kruhu pôžičiek a splátok.