SMS pôžička

Výdobytkami dnešnej doby sú rôzne spôsoby vybavenia pôžičiek poskytovaných rôznymi veriteľmi. To, akým spôsobom sa dá o pôžičku požiadať, vlastne pôžičku aj pomenúva. Ak si o pôžičku požiadame cez SMS, nazývame ju SMS pôžičkou. Výhodami pôžičiek cez SMS je napr. anonymita a pohodlie, ktoré pri žiadaní človek zažíva. Na to, aby ste podali žiadosť, potrebujete vlastne len telefón. SMS pôžičky sú ponúkané najmä nebankovými spoločnosťami – banky takúto možnosť neponúkajú – alebo súkromnými veriteľmi. Podmienky, ktoré nebankové spoločnosti pri žiadaní o SMS pôžičky od svojich klientov požadujú, nie sú až také náročné na splnenie, nakoľko klientom stačí len spadať do vekovej hranice 18 až 65 rokov (závisí od veriteľa, niektorí majú horný limit až 75), zaslať SMS na telefónne číslo a počkať. Pri SMS pôžičkách sa nedokladuje príjem, ani sa pri schvaľovaní nenazerá do registra dlžníkov (niektoré nebankové spoločnosti si registre dlžníkov overujú) a rovnako sa ani nežiada ručenie.

Avšak, ak chceme zažiadať o pôžičku cez SMS musíme vedieť, že len niektoré typy pôžičiek sú nám dostupné, a to najmä tzv. rýchle pôžičky, alebo pôžičky ihneď. Rýchle pôžičky sú pôžičky, ktoré sú nám po schválení dostupné v priebehu niekoľkých dní na rozdiel od pôžičiek ihneď, ktoré zahŕňajú žiadosť aj schválenie vybavené v priebehu jedného dňa. Pôžičky ihneď žiadané cez SMS teda môžeme nazvať SMS pôžička ihneď. SMS pôžička ihneď je vybavená v priebehu 24 hodín, avšak je obmedzená z finančného hľadiska. Výška finančného obnosu pri SMS pôžičkách ihneď sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 350 eur. Samozrejme, výška obnosu peňazí, ktoré si môžete pri takom to type pôžičky vypožičať, závisí od ponuky veriteľa. Pri rýchlych pôžičkách žiadaných cez SMS sa výška požičiavanej sumy môže vyšplhať aj do niekoľko tisíc eur. S výškou požičanej sumy ale stúpa okrem úroku aj doba splatnosti. Naproti tomu pri pôžičkách ihneď je možnosť požičať si bezúročne, a teda zaplatíte len toľko, koľko ste si aj reálne požičali, ale doba splatnosti je od 1 do 30 dní. Úroky pri SMS pôžičkách sa pohybujú okolo 22% a doba splatnosti závisí od klienta, aj od poskytovateľa a na ich dohode. Niektoré nebankové spoločnosti požičiavajú aj na dobu 84 mesiacov, čo už je porovnateľné s bankami. Avšak možnosť požičať si cez SMS banky neponúkajú a nebankové spoločnosti svoje renomé v spoločnosti už majú, a nie je veľmi pozitívne. Pri výbere nebankovej spoločnosti, u ktorej sa rozhodnete požičať je dôležité jej preverenie. Môžete si ju preveriť pomocou zoznamu národnej banky Slovenska, ktorá dáva nebankovým spoločnostiam licencie, ak splnia podmienky Slovenského bankového trhu, alebo dáte na referencie predošlých klientov a žiadateľov. Tiež si vopred môžete preveriť, či Vám vyhovujú podmienky veriteľa.

sms pozicka

Pre koho sú SMS pôžičky zaujímavé? Keďže pri pôžičkách cez SMS sa nezohľadňuje príjem, tak je takáto pôžička dostupná napr. pre mamičky na materskej, alebo študentov, ktorí pravidelný príjem nemajú ako zdokladovať, alebo príjem v dostatočnej výške nemajú. Pri pôžičkách cez SMS sa rovnako tak nezohľadňujú zoznamy dlžníkov – to je výhodné pre klientov, ktorí majú problém so splácaním predchádzajúcej pôžičky. Dokonca existuje aj pôžička s príznačným názvom, tzv. pôžička na splatenie dlhov, využiteľná práve na splatenie dlhov. Ďalšou skupinou, ktorá sa môže zaujímať o SMS pôžičku, môžu byť ľudia, ktorí náhle prídu o prácu, keďže nevedia zdokladovať svoj príjem, takáto pôžička im je dostupná. Nebankové spoločnosti totižto ponúkajú napr. aj tzv. pôžičku pred výplatou, o ktorú môžete požiadať pomocou SMS. Ponúkane pôžičky cez SMS môžu byť zaujímavé aj pre dôchodcov, ktorí sa v bankách nemusia stretnúť s pochopením a kladným vybavením žiadosti o pôžičku, nakoľko nespĺňajú vekový limit. Je síce pravda, že aj nebankové spoločnosti majú svoje vekove limity, ale sú vyššie ako v bankách.

Pôžičky cez SMS nie sú obmedzované ručením a sú poskytnuté na čokoľvek. Teda účel pôžičky sa spoločnostiam, ktoré Vám požičiavajú nemusí dokladovať. Nesmiernou výhodou SMS pôžičiek ihneď je ich rýchle vybavenie, schvaľovanie – žiadosti trvá v priemere pár minút. Ako sme už vyššie spomínali, môže sa jednať aj o bezúročnú pôžičku, ak je splatená pred dohodnutým, zväčša veľmi časovo blízkym termínom. Ak však nie sme schopný do termínu zaplatiť, je tu možnosť za poplatok a zvýšenie úroku splatnosť predlžiť, čo je výhodnejšie ako oneskoriť sa s platením a zaplatiť pokutu a úrok z omeškania. Úrok môžeme považovať za akýsi poplatok za požičanie, platí ho dlžník veriteľovi. Výška úroku sa odvíja od vzájomného vzťahu medzi ponukou a dopytom. V jednoduchosti by sme mohli povedať, že je tiež závislý od výšky požičiavanej sumy a rovnako aj splatnosti pôžičky. Čím je doba splatnosti dlhšia tým aj úrok môže byť vyšší. Platí to najmä pri rýchlych SMS pôžičkách.

Niektoré nebankové spoločnosti, aj keď si neoverujú príjem žiadateľa, si overujú jeho schopnosť splácať a to tak, že ak ste novým žiadateľom o takúto pôžičku, požičajú Vám, ale len nižšiu sumu a až následne Vám požičiavajú viac, v prípade ak ste požičanú prvú pôžičku splatili a splácali bez problémov. Napr. v prvom žiadaní získate 150 eur a až v druhom, ak máte ešte záujem 350 eur.

sms pozicka ihnedČo všetko obsahuje SMS žiadosť? Požadovanú sumu, celé meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo banky, kód banky, do ktorej sa majú zaslať peniaze – po novom IBAN, či po prípade adresa, ak chcete peniaze zaslať poštovou poukážkou a niektorí veritelia ponúkajú aj možnosť výberu doby splatnosti. Znovu sa ale vráťme k výhode, ktorá nám vyplýva z možnosti požičať si aj keď máme dlhy alebo sme sa omeškali so splátkou. V takomto prípade, že sme sa napr. omeškali so splátkou alebo dlhšie svoju pôžičku nesplácame sa môžeme nachádzať v registri dlžníkov. Na Slovensku existuje tzv. centrálny register dlžníkov. Je to národný a nadnárodný bankový informačný systém, ktorý eviduje nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov. Ak sa v takomto registri nachádzate, je to v mnohých prípadoch zásadnou prekážkou na získanie pôžičky. A to stavia SMS pôžičky na stranu dostupnejších pôžičiek, nakoľko niektoré nebankové subjekty poskytujú svojim žiadateľom pôžičku, aj keď sa v takomto registri nachádzajú. SMS pôžička je síce rýchla, flexibilná, vybavíte ju z pohodlia domova bez dokladovania príjmu a je dostupná takmer pre každého, ale má aj svoje nevýhody, a to sú nízka suma požičiavaných peňazí, krátka doba splatnosti, ktorú možno za poplatok predĺžiť, a z celkového hľadiska SMS pôžičky patria medzi drahšie pôžičky z pohľadu ročnej percentuálnej miery nákladov a úročenia, hoci pri nízkych sumách to nie je až tak zrejme.

Ročná percentuálne úroková miera je hlavným indikátorom výhodnosti pôžičky a teda jej celkovej ceny. Ročná percentuálna úroková miera vyjadruje celkovú úrokovú mieru pôžičky alebo úveru, pretože zohľadňuje okrem úroku aj ostatné poplatky súvisiace s úverom. Ročná percentuálna úroková miera obsahuje výšku úrokovej sadzby určenú v percentách a tiež poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Existujú jednorazové a pravidelné poplatky. Jednorazové poplatky sú poplatkami, ktoré sa platia na začiatku úverového vzťahu, ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru a tiež poplatok za jeho sprostredkovanie, pričom každá inštitúcia má výšku poplatkov inú. Poplatky, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru napr. v mesačnej perióde sú pravidelné. Medzi pravidelné poplatky môžeme zaradiť poplatok za úverový účet a poistenie schopnosti splácať.

pozicka cez sms

Ďalšia možnosť ako si požičať a pritom využiť iný subjekt ako nebankovú spoločnosť, je požičať si od súkromného veriteľa. Je pravda, že súkromne osoby môžete častejšie kontaktovať pomocou emailu, ale vyskytujú sa aj taký, ktorých kontaktujete práve pomocou SMS. Ak si požičiavate od súkromnej osoby, zväčša prostredníctvom zmenky, je to rovnako menej administratívne zaťažujúce a pohodlné, avšak treba byť vždy viac obozretný. Súkromný veriteľ si svoje podmienky požičiavania kladie sám a zmenka je právne postavená tak, aby ho zvýhodňovala. Výhodou, prečo požiadať o pôžičku od súkromnej osoby, je že ten nenazerá do registra dlžníkov. Súkromní veritelia zväčša inzerujú na portáloch, kde ich môžete osloviť pomocou emailu alebo sms, len málokedy majú vlastné stánky. Miera úrokového zaťaženia a poplatky, ktoré si ale veriteľ od klienta žiada, môžu byť príliš vysokou daňou za pohodlne získanú pôžičku. Pozor na zmluvy, ktoré podpíšete a na podmienky, s ktorými súhlasíte. To platí rovnako pri súkromných veriteľoch ako aj pri nebankových spoločnostiach. Veriteľ poskytujúci napr. pôžičku cez SMS by mal byť korektný a uvádzať všetky podmienky spojené s pôžičkou. Seriózny veriteľ si nepýta poplatky ešte pred vybavením pôžičky. Ak sa náhodou stretnete s takouto spoločnosťou, ktorá si žiada poplatok ešte pred vybavením pôžičky, je lepšie vyhľadať inú spoločnosť, a to takú, ktorá za vybavenie pôžičky má poplatky jasne uvedené a zapracované v ročnej percentuálnej úrokovej miere a určite si ich nepýta vopred. Treba si preto vybrať overenú spoločnosť s jasnými podmienkami, bez skrytých poplatkov a hlavne s podmienkami, ktoré Vám vyhovujú.

Ak si to teda zhrnieme, SMS pôžička je rýchla, dostupná, pohodlná a jej vybavenie je prakticky bez administratívneho zaťaženia. Ak potrebujete peniaze do 24 hodín a bez dokladovania príjmu, je takýto typ pôžičiek pre Vás ako stvorení. SMS pôžičky, spolu s online pôžičkami, sú ponúkané mnohými nebankovými spoločnosťami, a teda klient a žiadateľ má výhodu, pretože si môže vybrať veriteľa, ktorého podmienky mu vyhovujú. Keďže sa jedná o záväzok, pri výbere sa netreba uponáhľať, aj keď Vás súri čas a tlači nedostatok peňazí. Možnosti na trhu s SMS pôžičkami sú veľké a to môže hrať práve v prospech Vás – žiadateľa.